SKola och kärnverksamhet

VÄSTERVIK Vecka 35

Westerwikspartiet undrar hur skall vi kunna komma fram med vallöften i klass med S? Vi konstaterar att det inte går och borde inte gå för dem heller. Vi kommer inte lova något men vi kommer kämpa för Västerviks kommuns bästa om vi får din röst. Jag ställde en fråga till en ledande socialdemokrat häromdagen var ni fått 4,8 miljarder så plötsligt? Pengarna kommer från överskottet var svaret! I det politiska livet lägger man en budget som skall hålla, redovisar alla summor men tydligen inte här. Senaste lokala vallöftet är att vi får en ishall och det lovar man utan att ens ha vunnit valet. Är det inte en multihall vi borde ha om vi har pengar? I och för sig gillar jag snabba beslut men de skall vara genomtänkta och det blir det om det finns ett demokratiskt styrelseskick.

Har vi inte pengar till musikundervisningen på gymnasiet? Estetlinjen förvann. Är det mer som skall bort? Rykten florerar om utställningshallen i Bryggaren! Kultur är inte kärnverksamhet säger M i en insändare och blandar ihop Westerwikspartiet men ett annat parti.

Westerwikspartiet förstår hur viktigt vårt liv är med kärnverksamhet som har inslag av kultur och fritidsverksamhet. Vi vill arbeta för att man på nytt skapar en särskild nämnd med uppdrag att stödja och stimulera ett aktivt, rikt kultur- och fritidsliv. En nämnd som aktivt och demokratiskt förbereder och analyserar vad som blir bäst för kommunen. Vi vill ge mera pengar till föreningarna i form av hjälp med utveckling, marknadsföring, men framförallt utveckla föreningarna emellan.

Vi hoppas att vi nu skall få många röster så vi tillsammans kan utveckla hela Västerviks kommun

 

Westerwikspartiet

Hans Ellervik