Westerwikspartiet

Veckorna går rasande fort fram till valet. Nu skall alla få reda på allt innan valet. Partiföreträdare utfrågas om allt. Varje tidning avslöjar så här går det. Någon sagt något intressant och så vidare. Enligt Lärarnas tidning har Gunnar Jansson sagt att det blir ingen höjning av lärarlönerna! Så nu vet vi det på tal om tidigare satsningar i skolan, se förra veckans blogg. Skolan är vår framtid, inte kanske din eller min, men våra barns och barnbarns. Vi måste ge vår ungdom en start i arbetslivet genom en bra skola på alla nivåer. Westerwikspartiet kommer verkligen jobba för det.

Utan en massa buller och bång anländer Försvarsminister Peter Hultqvist till vår lilla stad. Några av oss i FRG (frivilliga resursgruppen) var kallade förutom Kustbevakning, Räddningstjänsten och kommunen till Luzerna. Vi som var inblandade i insatsen i Flatvarp fick möjlighet att redogöra för händelserna och efter detta diskussioner i mindre grupper. Peter Hultqvist var mycket intresserad och antecknade mycket. Vi fick väldigt mycket beröm för våra insatser. Oljeutsläppet på vår kust har blivit rubriker massmedialt även på hög nivå. Varför har det gått så bra? Jo tack vare allas insatser och samarbetsvilja.

Det vore nog något för politiken med samarbetsvilja, lyssna på andras klokhet och sedan jobba för Kommunens bästa. Vi i Westerwikspartiet har det som vision med tre ord samarbete, utveckling och tillväxt. Vi kommer gärna att samarbeta med alla partier som följer lagen och har värdegrunden, ett samhälle där människor med olika bakgrund kan leva och respektera varandra. Westerwikspartiet är ett lokalt parti, inte vänster inte höger. Vi koncentrerar oss på vad som är bäst för Västerviks kommun. Vi bildades redan 1976 under förkortningen VDM.