Ny partimedlem
Jag heter Margareta Eriksdotter och bor i Hjorted. Har arbetat med anhörigstöd i kommunen sedan 2008.

Hjärtefrågor
Är att få utveckla anhörigstödet så att det blir flera mötesplatser i kommunen, lämpliga lokaler för detta skulle kunna vara våra Folkets Hus och hembygdsgårdar. Många anhöriga är i behov av att stöd och behöver hjälp för att få sin vardag gå ihop. När jag fick jobbet 2008 hette det anhörigcenter på Rosavilla.

Jag tycker också att vårt rättsväsende och polis skall få mera resurser. Brottsoffren måste få mera bättre skydd och stöd. Den utveckling vi har haft i samhället när det gäller all brottslighet måste stävjas och förebyggas. Detta är möjligt om framförallt skolan får mera resurser.

Varför Westerwikspartiet?
Man engagerar sig politiskt därför att man vill vara med och påverka utvecklingen till det man tror är bättre. Även ett mindre parti har möjlighet att påverka på lokal nivå.