Jag heter Kenneth Lind fyller, 70 år nu i höst.
Har arbetat som behandlingsassistent, skolkurator, familjeterapeut.
De sista 20 åren arbetade jag i eget företag med behandlingsarbete.

Nu har jag äntligen tid att engagera mig i politik och samhällsfrågor.

  • Jag ser att vår kommun slösar ekonomi och andra resurser på saker som är mindre viktiga än skola, vård och omsorg. Detta slöseri vill jag stoppa.
  • De senaste mandatperioderna har man gjort stora och ödesdigra besparingar på skola och barnomsorg. Jag vill att man ökar resurserna till skola och omsorg.
  • De äldre i kommunen behöver få mer valfrihet över sitt boende och kunna flytta till serviceboende när det passar dem istället för när de har blivit så sjuka att de tvingas flytta på grund av vårdbehovet.
  • Vi måste motverka drogproblem bland skolungdom och använda oss av många olika sätt för att stoppa narkotikahandel lokalt.
  • Stora och dyra frågor som exempelvis en ”Södra utfart” ska medborgarna ges tillfälle att rösta om så beslutsfattarna vet folkviljan och inte nonchalerar den.
  • De flesta av de kommunala bolagen ska avvecklas och ska drivas utan vinstintressen direkt av kommunen. Smygbeskattningen via kommunala avgifter ska upphöra.