Ny partimedlem
Uppvuxen i Västervik, återflyttad efter pensioneringen. Jag har arbetat med skola och utbildning i hela mitt liv: som lärare i grundskolan, som lärarutbildare och forskare med särskilt fokus på slöjd och estetiska ämnen vid universiteten i Linköping och Umeå. Jag har också jobbat med lärarfortbildning och haft uppdrag för Skolverket samt varit engagerad i internationellt samarbete mellan studenter, lärare och forskare.
Jag har aldrig tidigare varit medlem i något politiskt parti.

Hjärtefrågor:

  • Skolan, en plats där både elever och personal trivs – och lyckas.
  • Äldreomsorg, trygghet och service.
  • Kulturutbudet, varierat och tillgängligt för både unga och äldre.
  • Integrationsfrågor, snabb språkundervisning är nyckeln till skola och arbetsliv.

Varför Westerwikspartiet?
Man engagerar sig politiskt därför att man vill vara med och påverka utvecklingen till det man tror är bättre. Även ett mindre parti har möjlighet att påverka på lokal nivå. När bindningen till den vanliga politiska vänster – höger skalan saknas, finns större frihet att agera i riktning mot vad som kan vara bäst för invånarna i Västerviks kommun.