Ordförande i partiet
Jonas Jalkteg 53 år, bor i Gunnebo, ideellt engagerad i Gunnebo Folkets Hus och Gunnebo Idrottsförening. Var tidigare aktiv inom Moderaterna, men 2011 så blev jag aktiv i Kommunpartiet VDM numera Westerwikspartiet. Jag har arbetat inom handel, både som anställd och egen företagare. De senaste 11 åren har jag arbetat först på Kriminalvården och nu på Arbetsförmedlingen.

Hjärtefråga:
Skolan och äldreomsorgen, kommunens kärnverksamheter. Småföretagandet i kommunen och utvecklingen av detta. Anser att det är viktigt att vi har en levande kommun med en bra handel och med tilltalande möjligheter till att starta och utveckla egna företag och affärsidéer. Västerviks kommun har fina förutsättningar för familjer att leva och bo men vi behöver också bli attraktiva vad det gäller biten att kunna hitta ett arbete och försörja sin familj. Vi har ingen tung industri som kan hjälpa oss och det är inte optimalt när kommunen är den största arbetsgivaren på orten.

Varför Westerwikspartiet?
För att vi kan förändra och förbättra saker utifrån de önskemål och behov kommunens medborgare har. Vi är inte beroende av en centralstyrd organisation. Sunt förnuft och stor verklighetsförankring. Dessa egenskaper bidrar till bra idéer och genomtänkta förslag och beslut som kan komma de flesta tillgodo.