Skolor

Stora satsningar behövs på skolans område. Förskolans roll inom skolväsendet måste stärkas. Lekens betydelse för språklig och matematisk utveckling ska lyftas fram. Vi måste se till att grundskolans kvalité ökar så att fler klarar gymnasieskolan. Det är en stor kommunal uppgift att ansvara för att undervisningen i de kommunala skolorna håller en hög kvalité, men Westerwikspartiet säger inte nej till väl genomtänkta friskolor. Utemiljöerna vid våra skolor skall ses över och utvecklas på ett mera pedagogiskt sätt.

Ungdomsarbetslösheten

Vi vill hitta de rätta verktygen för få bort arbetslösheten. En djupare samverkan mellan skola och näringsliv är nödvändig. Det behövs ett mera handfast program för skoltrötta. Vi ser stora möjligheter i ett utvecklat lärlingsprogram.