Spela video

Omsorg

WesterwiksPartiet vill att våra äldre ska kunna bo hemtrevligt även i livets slutskede. Ett äldreboende ska vara ett trivsamt hem och inte förvaring.

Vi vill ge mer flexibilitet till personalen i deras arbete. På så sätt får vi en ännu mer positiv anda hos personalen

Det måste finnas möjlighet att få välja hemtjänst eller äldreboende

Vi vill utveckla måltiderna till en av dagens

höjdpunkter med mer hemlagad mat och erbjuda ett glas vin/öl till maten för den som så önskar. Det är också viktigt att det finns möjlighet för de gamla att kunna hålla en god hygien

Maten ska tillagas på äldreboendet, det skall vara något man ser fram emot.

Vi vill ge alla äldre en utegaranti, där de som vill, ska ha möjlighet att få en promenad några gånger per vecka

Vi vill att kommunen ska ha ett mobilt läkarteam inom äldreomsorgen. Det innebär att läkaren kommer till boendet istället för att de som är gamla skall ta sig till en vårdcentral.

Vi vill ha en parboendegaranti i kommunen

Äldre människor som bott tillsammans hela sitt liv ska kunna fortsätta med det.