I söndags den 29 kl. 1300 inkallades FRG igen. FRG (FrivilligResursGrupp) har byggts upp under ca ett år och består av frivilliga som kan utgöra en lokal resurs när Räddningstjänsten behöver ytterligare resurser. Nu fanns det två problem: fortsatt nya bränder samt oljeutsläpp i Flatvarp! Efter någon timme bestämdes att FRG understödjer Räddningstjänsten som arbetar i Flatvarp. Med räddningstjänstens brandbekämpningsbåt (en fd. mindre stridsbåt) och 35knop gick det fort dit upp men med tvåmetersvågor kändes det ganska gropigt. Här hade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fört fram fyra stora containrar med bra materiel för just sanering. Här fanns ett stort antal fartyg från Kustbevakningen. Vi startade på flera täter och vi var totalt 7 från FRG som omedelbart kunde ställa upp. Jag förberedde logistiken för de soldater och frivilliga som skulle anlända tidigt nästa morgon. Nästa dag förde vi fram en ledningssläpvagn för räddningstjänst och tält för FRG. Arbetspassen började varje dag kl. 0600- ca 1800 i mitt fall under 6 dagar. Problemen var långa transportider för personal och materiel. Hettan med temperaturer över 30 grader var besvärande och vikten av att dricka påpekades hela tiden. Det var oerhört intressant att se att alla organisationer och medverkande mycket snabbt kunde samarbeta och nådde redan efter en dag stora framsteg. Extra material fördes fram. Mycket måste köpas in lokalt. MSB grupperade flera rörliga fordons- enheter i Västervik för ev insats i Flatvarp eller Oskarshamn. Mottagning av militära styrkor ca 40-60 varje dag. Frivilliga ca 20 män och kvinnor under flera dagar. Dessa gjorde ett fantastiskt arbete och tonvis av olja skrapades och sögs upp. Arbetet har fortsatt hela veckan. Dessutom har det varit många besök från ministrar till kommunalråd. Jag kan konstatera att vi har med hjälp av MSB, Kustbevakning, militärer och frivilliga löst den första insatsen. Nu återstår finsanering under ca en månad och därefter får vi hoppas att naturen kan självläkas men det tar nog drygt ett år innan allt är återställt.

Självklart måste det finnas trafikövervakningssystem. Det fanns förr ett militärt och ett civilt system som löste detta, men nedläggningen av militära och reducering av civila system har gjort oss oerhört sårbara. Lokalt måste vi arbeta vidare men vi har en bra grund att stå på. Utan lokalt stöd och organisation hjälper ingenting.

Westerwikspartiet är ett lokalt och mycket viktig parti.

Vi jobbar lokalt för allas bästa

Hans Ellervik

Westerwikspartiet