Hans Ellervik

Konsthall utan konst, varför då?

Det är väl ganska klart att konstallen inte är uthyrd. Verksamhetschefen Akko Karlsson (MP), säger i VT den 16 januari: ”Dessutom verkar fortfarande många tro att det är en kommunal lokal, och att hyran ska vara därefter men det är det inte”.

Akko Karlsson borde veta bättre. Våra bolag är helägda kommunala bolag och handägger olika frågor enligt direktiv från fullmäktige, alltså är det en kommunal lokal.

 

 

Om inte ledningen för bostadsbolaget förstår hur man ska hantera kulturfrågor är det nog dags att lämna ifrån sig den uppgiften. Om inte detta räcker är det dags för preciserade ägardirektiv.

Man kan givetvis höja föreningsbidragen men det skulle ju bara gynna ett kommunalt bolag och inflationen.

Westerwikspartiet uppmanar kommunledningen att snarast ta tag i hur uthyrningen går till och anpassa kostnaden så man får fler utställningar. Vi behöver mer kultur i Västerviks kommun inte, tomma lokaler.

Kultur