Efter ett mycket hårt och effektivt arbete från Räddningstjänsten, MSB, Kustbevakning, frivilliga, hemvärn, FRG och många andra med sanering av oljan i Flatvarp har en katastrof kunnat avvärjas. Finsanering tar nu vid: Det kommer givetvis ta lång tid innan allt är försvunnet. Genom ett bra samarbete på lokal nivå kommer man långt.

Intressant hur vissa partier nu försöker mana fram domedagsstämpel bara för att det varit varmt och häftiga åskskurar. Ha lite is i magen även om det är varmt. Historiskt sätt har vi haft missväxt förut med både varma och kalla somrar. Det är nog bättre att komma med goda råd hur vi kan spara på vattnet, lagra regn vatten mm än att höja bränslepriset. Hur mycket vissa partier än höjer så lär jag m.fl. inte få någon buss utanför vårt hus. Nu skall Miljöpartiet freda inre farleder mot farliga transporter. Jag har svårt att förstå hur bränslet som t.ex. landas i Västervik skall nå konsumenterna. Skall vi öka landsvägstransporterna? Västervik är en viktig importhamn. Det finns viktigare idéer om hjälpmedel/ kontroll över fartyg och fartygsrörelser som måste tas till.

Rösta på realistiska partier på riksdagsnivån och rösta lokalt på Westerwikspartiet. Vi kommer föra en klok och väl avvägd lokalpolitik där även miljöhänsyn tas.

Centerpartiets Tobias Keller hävdar i VT att något måste göras åt Tjustbanan! Mycket bra! Westerwikspartiet har länge hävdat detta och anser att nuvarande VD måste avgå. Inget bolag kan få fortsätta år efter år utan att verksamheten inte fungerar. Enligt VT 10 augusti vet inte Conny Tyrberg personligen hur han skall ställa sig! Är det på det sättet så kan jag förstå att inget händer.

Idag lördag var vi många politiker på staden Här kommer några snabba önskemål/synpunkter. Hur är det ställt med busshållplatserna i Västerviks tätort? Tar vi hänsyn till passagerarnas önskemål om hållplatser. Många har svårt att gå och önskar sig flera hållplatser.

Varför högg man ned träden på Slottsholmen?! Många tycker det var helt fel. Eller är det informationen som saknas? Om träden är så sjuka varför har man inte informerat om detta! Varför hugga ned dem nu mitt i semestertider?

Många är redan trötta på politiken! Westerwikspartiet är inte vänster eller höger vi jobbar enbart med det som gagnar Västerviks kommun.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet